Open Podium 28 april 2024

Het Open Podium vindt plaats in het gebouw van Zang en Vriendschap aan de Jansstraat 74 te Haarlem en begint om 14.30 uur.

Toegang is gratis voor publiek en spelers en iedereen is van harte welkom.

De zaal is open vanaf 13.45 uur

Men kan zich aanmelden voor een optreden van 15 minuten via het aanmeldformulier.

Gabriel Fauré (1845-1924) Romances sans paroles opus 17 nr. 1 door Theo Brogt piano

Ian Deterling (1990-) Duet in c minor, opus 3 door Herman van de Stadt fluit en Marleen Smit fagot.

Zowel Marleen als |Herman hebben allerlei muziek stukken voor vele verschillende combinaties. Wie er zin in heeft mag zijn instrument meenemen en met ze meespelen. Niet te moeilijke, maar wel leuke muziek, en eventueel sturen we de bladmuziek van tevoren op voor geïnteresseerden. Met nadruk wordt gesteld dat ALLE imstrumentalisten welkom zijn. (mailadres van Herman: herman.van.de.stadt@gmail.com)