Open Podium 21 januari 2024

Het eerste open podium van het nieuwe jaar begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur met de ALGEMENE LEDENVERGADERING en om 14.30 uur begint het programma in het gebouw van Zang en Vriendschap, Jansstraat 74, Haarlem.

De zaal is open vanaf 14.00 uur (uitzondering!)

de toegang voor het publiek en spelers is vrij en iedereen is van harte welkom.
Men kan zich aanmelden voor een optreden van 15 minuten via het aanmeldformulier.