Muzikanten

Leden van Con Tutti die graag samenspelen, zijn opgenomen in 4 muzikantenlijsten:Blazers, Snaar, Toets en Zang.

Alle leden krijgen tweemaal per jaar een herziene lijst per e-mail toegezonden. Dit is nodig vanwege  nieuwe leden, door verandering van e-mailadressen, verhuizingen of soms overlijden.

Leden kunnen altijd een lijst opvragen bij het bestuur indien hum lijst verloren is gegaan. Nieuwe leden krijgen die automatisch.

Maar het bijwonen van een Open Podium vergemakkelijkt het vinden van een medespeler of -speelster.