Privacy statement

Privacyverklaring Con Tutti – Haarlem                                                                                                 Dit is de privacyverklaring van Con Tutti, gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  34149937

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom heeft het Bestuur in deze verklaring voor je uiteengezet hoe wij, in het kader van de Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.                                                                                                                                                                    Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: info@contutti.nl.

Persoonsgegevens                                                                                                                                           Er zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer(s),bespeler van een instrument. Wanneer (een combinatie van)deze gegevens herleid kunnen worden naar een persoon spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel                  Welke                           Grondslag                     Bewaartermijn         Ontvangers                                           Persoonsgegevens

Inschrijven     * Voornaam              Uitvoering van de     Gedurende de         * Leden- Lid/donateur * Achternaam          overeenkomst            looptijd van de         administratie                                   * Adres                                                                 overeenkomst         * contributie-                                          * Geslacht                                                                                                   administratie                                * Telefoonnummer                                                                                                                                                     * E-mailadres                                                                                                                                                                * Bankgegevens                                                                                                                                                           * Instrument/niveau

Inschrijven     *  Voornaam(-namen)  Uitvoering van de  Tot de uitvoering  *Leden-                                                  *  Achterna(a)m(en)      overeenkomst         foto’s een jaar op  administratie                                     * Te spelen werk(en)                                           de website               * webbeheer                                       * Tijdsduur                                                                                                   *programma-                                                                                                                                                                  opsteller                                                                                                                                                                      * presentator

Opname in de  * Voornaam                   Uitvoering van de    Gedurende de        * leden-Muzikanten       * Achternaam               overeenkomst           looptijd van de        administratie     Lijst(en)              * Woonplaats               * Toestemming         overeenkomst                                                                          * Telefoonnummer    * toezending                                                                                                                       *  Instrument                   tweemaal/                                                                                                                        * Genre                               jaar                                                                                                                                      * Wens tot samenspel

Versturen digitale    E-mailadres        Toestemming            Bewaartermijn     Leden/donateurs   berichten, waaronder                                                                     Zolang men lid is                                      de Nieuwsbrieven

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden                                                                          Con Tutti verstrekt geen persoonsgegevens  aan derden.

Correctie en verwijdering van persoonsgegevens                                                                               Indien u fouten in de persoonsgegevens signaleert of wijzigingen wilt aanbrengen, dient u dit door te geven aan het Bestuur/ledenadministratie. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de ledenadministratie.

Website Con Tutti                                                                                                                                           De website is niet beveiligd d.m.v. een SSL-certificaat. Personen die op een bepaald Open Podium optreden worden in het programma vermeld op de website. Degenen die op een Open Podium optreden worden geacht toestemming te hebben verleend dat van hun optreden foto’s worden gemaakt en dat naar vrije keuze van het bestuur van Con Tutti dergelijke foto’s worden openbaargemaakt. Deze foto’s staan uiterlijk en jaar op de website.

Links naar andere websites                                                                                                                        De website kan links naar andere websites bevatten. De voor liggende privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Con Tutti. Andere websites kunnen hun eigen privacyverklaring hanteren.

Wijziging van de privacyverklaring                                                                                                      Con Tutti past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Con Tutti raad je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen van Con Tutti er alles aan doen je per-email en via de website te informeren.

Contactgegevens                                                                                                                                      Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke ledenadministratie: Th.M.Brogt                                                                        E-mail: tmbrogt@telfort.nl                                                                                                                              Tel. 023 5847150

Verantwoordelijke financiële administratie: Hans Kleipool                                                        E-mail: kleipool-dykstra@hetnet.nl                                                                                                             Tel. 06-53317041

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens                                                              Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens.

Op grond van de AVG heb je bovendien recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12 juni 2018/TB