Jaarverslag

   

MUZIKAAL JAARVERSLAG 2022

Wat voor de meeste mensen een post-Corona jaar is geworden, is het helaas nog niet voor iedereen. Er zijn mensen die nog worstelen met long covid-verschijnselen en mensen met kwetsbare gezondheid die bang zijn alsnog Corona te krijgen.  Vermoedelijk speelt dat laatste ook een rol bij de zeer voorzichtige start van ons muzikale jaar 2022.  Hoe dan ook was het al bijzonder dat we onze gebruikelijke Algemene Ledenvergadering niet in januari konden organiseren maar pas op 27 maart, waarbij maar weinig leden aanwezig waren helaas!

Het open podium in januari ging dus niet door en het programma op  27 februari was wel erg kort!  Maar toch… er was weer hoop dat we alles weer door konden laten gaan voor de rest van het jaar en dat maakte al heel veel uit.

Op 1 mei klonken er weer ensembles gestimuleerd door Marleen Smit (fagot) en waren er duidelijk meer bezoekers in de zaal… Hiep hoi! Het laatste open podium voor de zomervakantie op 29 mei zette deze lijn voort waarbij het Ensemble Sholem onder leiding van Bob Kanne met diverse Ierse en Klezmer-muziek bijdroeg aan de muzikale feestsfeer.

En toen was het zomer en geheel volgens traditie konden we het najaar weer starten met de masterclass Zang dat, zoals altijd, onder de enthousiaste en deskundige leiding stond van
Pierre Mak. Niet genoeg kan benadrukt worden dat ook niet-zangers veel kunnen hebben aan zijn aanwijzingen. (wie weet zing je er zelf wel beter van onder de douche thuis?).

Het open podium van 23 oktober was wat programma betreft het meest uitgebreid en voor het eerst paste de tekst van de onderdelen niet meer makkelijk op 1 velletje… Door Fred de Waard met zijn muzikale vrienden en vriendinnen werd het publiek weer uitgedaagd mee te zingen en zoiets is voor schrijfster dezes voor herhaling vatbaar!

Ons laatste open podium van dit jaar op 27 november is wel eens drukker bezet geweest, maar was toch bijzonder door het optreden van jonge leerlingen van Tanneke Bethlehem. Hoe dan ook was het gezellig om het muzikale jaar uit te luiden met een drankje aan de bar waar door het korte programma nu alle gelegenheid voor was.

Namens het bestuur

Evy Schmitz