Geschiedenis

Korte Geschiedenis van Con Tutti
Con Tutti is in mei 2000 gestart en in januari 2001 opgericht met als doel amateurmusici bij elkaar te brengen om ook gezamenlijk hun muziekhobby te beoefenen. Een notulist van het eerste uur omschreef de taak van het nieuwe genootschap als Matching en Samenspel. De initiatiefnemers verzamelden namen en adressen van amateurmuzikanten en stelden zich als doel op zondagmiddagen een open podium te organiseren en ook workshops en andere activiteiten. Alle genres muziek en niveaus van muziekbeoefening waren welkom. Als podium werd de eerste zes jaar de ruimte voor bijeenkomsten in het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland gebruikt, waar een vleugel stond. Dit museum was zondags open en de sfeer was er ongedwongen. Na afloop van de optredens waren er hapjes en drankjes door vrijwilligers verzorgd.
          
Sinds januari 2007 worden de open podia gehouden in de prachtige concertzaal van het gebouw voor Zang & Vriendschap aan de Jansstraat 74 in Haarlem. De Open Podia zijn steeds de belangrijkste activiteit gebleven. In het begin werden er drie per jaar georganiseerd, maar vanaf 2005 is het aantal bijeenkomsten gaandeweg uitgebreid tot nu zeven of acht verdeeld over voor- en najaar, meestal op de vierde zondag in de maand. Het Open Podium staat doorgaans open voor een ieder die zich aanmeldt. Van te voren aangemelde optredens worden op het programma vermeld. Als er tijd over is zijn er ook spontane optredens of zoeken leden elkaar om stukken uit te proberen. Tegenwoordig is er elk jaar een masterclass voor zangers en hun begeleiders en een themaprogramma waarop ingeschreven moet worden. Ook is er in november ter afsluiting van het jaar een Parade van korte optredens.
          
De oprichters stond voor de geest dat alle genres welkom waren. Die intentie bestaat nog steeds, maar gebleken is dat voor jazz en popmuziek er elders voor amateurs ook gelegenheid is zich te manifesteren. Bij Con Tutti wordt veelal het klassieke repertoire gespeeld, maar klinkt ook regelmatig salonmuziek, klezmer, balladen en het levenslied. Alle instrumenten zijn wel aan bod gekomen, van ukelele tot trekzak en mondharmonica.  De belangstelling om op te treden wisselt, maar vertoont een stijgende lijn. Sommige ensembles keren jaarlijks terug, solisten komen soms meerdere keren per jaar en ook muziekleerlingen weten het open podium steeds beter te vinden. Vele componisten uit verschillende eeuwen zijn inmiddels de revue gepasseerd en er waren ook enkele wereldpremières van eigentijdse Haarlemse toondichters.
Het aantal leden is aan schommelingen onderhevig. Het huidige aantal leden is 160 en groeit, wat een gezonde financiële basis geeft voor extra kosten zoals de viering van het derde lustrum in 2016 en van de jaarlijkse Parade.
         
Van de tutorials en andere activiteiten (jazzweekend in Beverwijk en een vierstemmig koor o.l.v. de Voice Company) die in de beginperiode in het Hildebrandthuis en elders werden georganiseerd is alleen het Zang Contutorial van Pierre Mak overgebleven. Hij is vakdocent aan het conservatorium in Amsterdam en geeft eens in het jaar een masterclass aan een zestal zangers/essen met hun begeleiders. In de beginjaren is ook een groter ensemble geformeerd, het Con Tutti lenteorkest, met eenmalige uitvoeringen van Eine kleine Nachtmusik, Rosamunde en de Peer Gynt suite. Meer recent zijn scratchactiviteiten voor kleinere ensembles met ad hoc uitvoeringen van kamer-, salon- en film- of musicalmuziek en speciale themaconcerten zoals de Haydn hommage in 2009, de lustrumviering met kamerensembles in 2010 en in 2011 het open podium in mei met werk van Nederlandse en Vlaamse componisten.
Van de meest recente open podia zijn foto’s en het programma te vinden onder de rubriek open podia.