Info

Je hebt een muziekstuk uitgezocht dat je wilt uitvoeren tijdens een Open Podium, maar je zoekt nog een mede-zanger(es), een begeleider of mede-instrumentalisten..

Je wilt graag iets samen met anderen spelen of zingen op een Open Podium-middag, maar je hebt nog geen idee wat.. of met wie..

Ga dan naar het Con Tutti-Prikbord en stel daar je vraag.

Het Haarlems muziekgenootschap Con Tutti is een ontmoetingsplatform voor amateurmuzikanten. De volgende activiteiten worden georganiseerd:

Open Podia

Jaarlijks worden ongeveer acht Open Podia georganiseerd op de vierde zondag van de maand. Deze worden gehouden in de sfeervolle zaal van het gebouw voor Zang en Vriendschap Jansstraat 74 te Haarlem (vlakbij de Grote Markt) van 14:30 tot 17:00 uur. Bij een Open Podium treden groepjes van leden ongeveer 15 minuten op om hun favoriete muziek te laten horen. De Open Podia staan open voor instrumentele muziek en voor zang van allerlei stijlen: van klassieke muziek tot salonmuziek, van modern tot experimenteel en van klezmer tot jazz. Er is geen beperking in spelniveau of leeftijd en er is een goede vleugel aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar en gratis toegankelijk. Bij de optredens hebben leden van Con Tutti voorrang boven niet-leden. Als er voldoende aanmeldingen zijn om een compleet programma te vullen hebben duo’s en grotere groepen voorrang boven solisten en debutanten hebben voorrang boven “veelspelers”.

Je kan je aanmelden voor een optreden op een Open Podium via het aanmeldformulier.  Deelnemers en bezoekers wordt aangeraden (extra) bladmuziek en/of instrumenten mee te nemen voor eventueel spontane optredens of “try-outs” na afloop van het officiële gedeelte van het programma.

Speciale evenementen.

Elk jaar worden enkele Open Podia gereserveerd voor speciale evenementen. Dat kan een middag zijn die aan één componist is gewijd, of en “scratch” uitvoering, waarbij iedereen zich kan opgeven voor het meespelen in stukken (kamer-, salon-, of filmmuziek), die tevoren door Con Tutti zijn uitgezocht; ieder die  dan mee wil spelen krijgt de bladmuziek van te voren opgestuurd.

Contutorials

Elk jaar worden één à twee Open Podia besteed aan zogenaamde tutorials. Daarbij treden enkele duo’s of grotere groepen van leden op onder leiding van een muziekdocent voor het volgen van een op het samenspel gerichte les, die ook voor het luisterend publiek leerzaam is.

Muzikantenlijst

Leden krijgen tweemaal per jaar herziene  vier muzikantenlijsten per e-mail toegezonden: Toets, Snaar, Blazer en Zang. Hierop staan muzikale gegevens van leden die met andere leden willen samenspelen. Het doel van deze lijsten is om muzikale contacten te leggen tussen de leden. Overigens bieden de Open Podia daartoe ultieme mogelijkheden.

Samenstelling bestuur:

Foto bestuur 2015 (2) 04-02-2016

Theo Brogt, voorzitter,  email
Hans Kleipool, penningmeester,  email
Evy Schmitz, open podia en prikbord,  email
Dick van der Vlugt, speciale evenementen, email

Post adres: Leidsevaart 27, 2121 AZ Bennebroek
Website: www.contutti.nl
Email: info@contutti.nl

Bankrekening: NL38INGB 0000 094590  De contributie is € 12,50 per jaar
KvK: 34149937

Word lid van Con Tutti en geniet van samen musiceren!