Jaarverslag

                                 MUZIKAAL JAARVERSLAG 2017

Als er iets dit afgelopen “werkjaar” opviel was het wel dat het soms alle zeilen bijzetten was om de podia goed gevuld te krijgen met deelnemers  maar… het is uiteindelijk toch steeds goed gelukt zij het dat met name het eerste open podium van januari wat mager was bezet.. Maar.. aan het publiek heeft het zeker niet gelegen! Vrijwel alle keren was de zaal goed gevuld en dat is voor alle uitvoerende musici natuurlijk heerlijk..

We hebben als bestuur wel eens het verwijt gekregen: “het zijn altijd dezelfde mensen die optreden”.. Nou valt dat in de werkelijkheid nog wel mee, maar het is zeker zo dat als er te weinig aanmeldingen zijn voor een open podium,  er bestuursleden zijn die in het gat springen..  Hoe dan ook is het fijn als er zoveel mogelijk leden zich aan elkaar laten horen en dat hoeft heus niet altijd uit “zware klassieke muziek” te bestaan (een ander verwijt dat hoorbaar is geweest).

Open Podia zijn er het afgelopen jaar geweest op 29 januari (gecombineerd met de Algemene Leden Vergadering), 26 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei (de lenteparade), 17 september (masterclass zang), 22 oktober, het Con Tutsenfestival op 12 november en 26 november (de winterparade).

Voor de masterclass zang was er voldoende belangstelling vanuit de deelnemers (4 duo’s en
1 terzet) en ook voor het publiek was het een leerzame bijeenkomst.  Het Con Tutsenfestival was op zich geslaagd maar het is een feit dat er in het jaar 2016 meer deelnemers waren. In de muziekschool van Overveen kan er aan twee vleugels gespeeld worden maar eigenlijk is die mogelijkheid niet optimaal benut (1 optreden van 4 spelers aan 2 vleugels en 1 optreden van 2 spelers)

Overzicht van de soorten optredens:
4 x een blazersensemble en 1 x een Klezmerband. 1 x het Con Tutti-ensemble;
piano vierhandig: 3 en pianosolo: 5; fluit/piano 5; zang/piano 10 en hobo/piano 1;
zang begeleid door (eigen) gitaarspel 5; fluitsolo 1 en 2 fluiten: 2;
klarinet, cello en piano: 1 en klarinet en fluit: 1; trompet en piano 3 en trompetsolo 1

Nieuwe leden: als nieuwe leden hebben we mogen begroeten:
Anneke Martens, piano; Titia Feldmann, fluit; Marilou den Outer, klarinet;
Paul Lasès, piano; Emmy de Paus, piano; Pim Zoutendijk viool, Marijke v.d. Belt, mezzosopraan; Siemen Spinder, zang en gitaar;  Anne Smit, fluit; Henk Ouwerkerk, piano:  Annego Fokker, cello en zang;  Janine Verdonk,  blokfluit, harp en zang

We hopen dat alle nieuwe leden snel hun muzikale draai kunnen vinden in onze vereniging!

Helaas hebben we vanwege zijn overlijden definitief afscheid moeten nemen van ons lid, de pianist Peter Vroom.

Om totaal andere redenen hebben 12 leden zich afgemeld.. In totaal zijn er per 15-01-2018 177 leden

Het bestuur van Con Tutti  januari 2018