Jaarverslag

                                 MUZIKAAL JAARVERSLAG 2018

Algemeen: het jaar 2018 was iets anders ingevuld dan de jaren daarvoor doordat er naast de reguliere Open Podia een Masterclass Ensemblespel was ingepland en een Workshop Omgaan met Podiumvrees. En uiteraard de Masterclass Zang waarmee we traditiegetrouw het blok na de zomervakantie starten. Ook het Contutsenfestival heeft dit jaar plaatsgevonden.

Er was in het algemeen een goede bezetting van de Open Podia  en over gebrek aan belangstelling van het publiek hebben we niet te klagen, waarmee gezegd moet worden dat het Contutsenfestival het enige podium was waarbij stoelen bijgeplaatst moesten worden!  Met andere woorden: we gaan daar mee door in het jaar 2019…

Data van de Open Podia: 28 januari (inclusief Algemene Ledenvergadering), 25 februari, 25 maart (Masterclass Ensemblespel), 29 april, 27 mei (de lenteparade van korte optredens), 16 september (Masterclass Zang), 21 oktober (Workshop Omgaan met Podiumvrees), 11 november (Contutsenfestival  in Overveen) en 25 november (mix van parade van korte optredens met die van langere duur).

Meer in detail:
De Masterclass Ensemblespel werd gegeven door Koen Vermeij, altviolist en musicoloog. Leden van het Ensemble Contutti, een strijkkwartet, een pianotrio en het Salonensemble Schwung lieten zich door hem coachen. De ervaring was positief en men vond een herhaling van dit aanbod voor weer andere ensembles zeker zinvol.
De Masterclass Zang werd zoals altijd door Pierre Mak, hoofddocent zang aan het Conservatorium van Amsterdam, gegeven en er waren nu maar liefst 5 duo’s die zich door hem lieten inspireren. Altijd boeiend om mee te maken ook voor de mensen van het publiek.
De Workshop Omgaan met Podiumvrees werd gegeven door Joan Handels, fluitiste in diverse ensembles, en fluitdocent en zelf intens bezig met het verschijnsel podiumvrees.. hoe kan je jezelf helpen bij het oversteken van de drempel, hoe kan je je zenuwen accepteren zonder dat ze je de baas worden. Vier leden van Contutti werkten daar aan waarbij publiek aanwezig was. Leuk was om later te horen dat Joan aan twee van de vier nog gratis extra coaching heeft gegeven; zij waren daar zeer enthousiast over.
Bij dit Contutsenfestival werd de aanwezigheid van 2 vleugels dit jaar goed benut: er waren 5 optredens aan 2 vleugels en daarnaast 2 duo’s voor vierhandig pianospel.

Soorten optredens:
Die waren zeer divers: van solopianospel tot ensembles, van klassiek tot muziek uit de jaren ’20,  veel zang, Klezmer en salonmuziek.. Er was meer variatie in aanbod dan in 2017 het geval was geweest.

Leuk om te vermelden:
van de 12 nieuwe leden in 2017 hebben in 2018 3 leden opgetreden.. nu nog de andere 9!

Nieuwe leden in 2018:
in totaal 18. Paul Saager blokfluit en shakuhachi (Japanse houten fluit), Wim van Veenen piano,  Larissa Wiegman sopraan, Hanneke Vegter sopraan, Simonne van Hout sopraan,
Margriet van der Werff sopraan, Arminda Schmidt alt/mezzo,
Jan Broekhuis piano en cello, Marianne Hopman sopraan, Dick Bijlsma viool, Gideon Schrijver klarinet, Veroni Braakman piano, Renskie Rietjens cello,  Wim Herkemij klarinet en saxofoon, Janneke Verloop zang, Eddy Visser hobo.  Op de drempel van 2018 naar 2019 kwamen er nog bij Zico Negermann piano,  Tineke Preskawetrz viool en Jan van Wijngaarden klarinet. Van deze nieuwe leden hebben 9 mensen de eerste stap op het podium gezet.

In 2018 is het aantal leden  of door overlijden of door uitschrijving om andere redenen gedaald.

Op dit moment hebben we 165 leden plus 2 oprichters van Con Tutti = totaal 167 leden.

 

Het bestuur van Con Tutti  januari 2019