Contutsen open podium voor pianisten 15 november 2020

Door enerzijds gebrek aan belangstelling en anderzijds de effecten van het Corona-virus op de mogelijkheden  voor pianisten om samen te studeren, is besloten om dit speciale open podium NIET door te laten gaan.. Hopelijk volgend jaar weer wel!!